Politica de Confidentialitate

Politica privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

GDPR – General Data Protection Regulation – Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal.

Site-ul Noi. Noi se refera la acest site aparține firmei Noi. Noi se refera la acest site .

Din 25 Mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation). Asta înseamna ca orice Operator/entitate care prelucrează date cu caracter personal trebuie sa aplice aceste noi cerințe și sa ofere într-un mod transparent informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.

PRELUCRAREA DATELOR

a avea grija de datele dumneavoastră cu caracter personal (care pot include nume, prenume, adresa e-mail, s.a. în funcție de scopul prelucrării) care se regăsesc în baza noastră de date, va informam ca acestea sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii cu succes a proceselor desfășurate în relația cu dumneavoastră (amintim câteva procese fără a ne limita la acestea: REZERVARE/VÂNZARE/DERULARE COMENZI, TRANSPORT și LIVRĂRI, GARANȚII și SERVICE, întreținerea relațiilor cu clienții – SERVICIUL SUPORT CLIENȚI, desfășurarea proceselor de recrutare).

CE OPȚIUNI AM?

De a va exercita drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal si in acest sens, va rugam sa consultați secțiunea. Drepturile persoanei vizate

CUM MA INFORMEZ SUPLIMENTAR CU PRIVIRE LA NOILE REGLEMENTARI?

In acest sens, va rugam sa consultați și informațiile următoare pentru a afla mai multe informatici cu privire la aplicarea „GDPR” începând cu data de 25 mai 2018 și cum se transpune aceasta în relația noastră.

INFORMARE PRIVIND APLICAREA „GDPR” IN CADRUL Noi. Noi se refera la acest site

  1. INTRO:

Incepand cu data de 25 mai 2018, se aplica Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) denumit in continuare „Regulamentul GDPR”.

Va rugam sa consultați informațiile din prezentul document deoarece acesta exprima politica companiei Noi. Noi se refera la acest site cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

In cadrul Noi. Noi se refera la acest site prelucram datele cu caracter personal exclusiv in cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

DEFINITII:

● Operator = Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor in sensul Regulamentului GDPR este Noi. Noi se refera la acest site ., firma cu capital privat.

● Date contact responsabil protecția datelor (DPO) = Adresa la care pot fi transmise solicitari de informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR sau la adresa de e-mail:office@Noi. Noi se refera la acest site

● Cookies = Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format de regula din litere si cifre. Acesta este descarcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (Smartphone, tableta, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

● Persoana vizata in sensul Regulamentului GDPR = persoana fizica identificata sau identificabila (care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizata poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către Operator, precum și orice alta persoana fizica ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către Operator (cu titlu exemplificativ un client sau potențial client, un candidat pentru un anumit post disponibil, un utilizator al site-ului Operatorului etc.).

● Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nașterii, adresa, nr. de telefon și adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situația în care introduceți aceste date într-o rubrica de pe site sau ni le transmiteți prin e-mail.

● Prelucrarea datelor personale: înseamna orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

  1. SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR DVS.:

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației conexe, scopurile pentru care prelucram datele dumneavoastră personale vizează strict relația de dintre Noi. Noi se refera la acest site și persoana vizata. Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu maxima confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate.

Va rugam sa consultați mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucram date și temeiul juridic:

1.1. CONTRACTAREA ȘI ADMINISTRAREA RELAȚIEI CU CLIENȚII:

a. Accesarea site-ului:

La fiecare accesare de către un utilizator a unei pagini din oferta noastră și la fiecare deschidere a unui fișier, datele de acces sunt salvate de către noi și parțial de către terți sub forma unor fișiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesați pagina noastră, adresa IP, data și ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferata, informații despre programul de navigare și sistemul de operare folosit de dumneavoastră.

b. Localizarea geografica:

Prin intermediul localizarii geografice, cu ajutorul adresei IP, este posibila din punct de vedere tehnic estimarea locatiei utilizatorului de internet. Pentru a putea vizualiza direct ofertele si articolele magazinului Noi. Noi se refera la acest site cel mai apropiat, este stocata si utilizata adresa IP in scopul localizarii geografice. Dupa finalizarea sesiunii in curs, adresa IP nu este stocata la noi in scopul localizarii geografice.

Nota: Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alți identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi in anumite circumstanțe date cu caracter personal si pe care le vom trata ca atare.

c. Date pentru contul de client:

In momentul creării unui cont de client cu ajutorul opțiunii „client nou“, datele dumneavoastră vor fi salvate în baza de date a companiei Noi. Noi se refera la acest site . Aveți posibilitatea de a solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră si a contului dumneavoastră de client. In cazul in care plasați o comanda pe site-ul nostru, datele vor fi prelucrate in scopul desfășurării cu succes a procesului de vânzare.

d. Date pentru plasarea unei comenzi:

Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor și procesării solicitărilor dumneavoastră. Ulterior finalizării derulării contractului sau solicitării dumneavoastră, datele dumneavoastră sunt salvate ținând cont de termenele de păstrare conform legislației fiscale și comerciale și acolo unde este cazul pe o durata necesara pentru protejarea drepturilor Operatorului.

e. Datele pentru serviciul newsletter:

In momentul în care va oferiți datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastră sunt utilizate de Noi. Noi se refera la acest site doar în scopul trimiterii de mesaje de marketing direct.

Prin acțiunile de marketing direct va putem tine la curent cu produsele, serviciile și campaniile noastre, respectând dispozițiile legale în vigoare. Utilizarea datelor încetează de îndată ce renunțați la serviciul newsletter. Aveți posibilitatea de a renunța oricând și în mod gratuit la serviciul newsletter prin: accesarea secțiunii „Abonări”, bifarea opțiunii “Dezabonare” din cadrul newsletterului sau trimiterea unui email la adresa jocuridecolorat@gmail.com prin care solicitați în mod expres dezabonarea.

➢ TEMEI JURIDIC: interesul legitim al Operatorului de a evita fraudele online și de a asigura funcționalitatea generala a site-ului, executarea unui contract și consimțământul persoanei vizate, după caz.

1.2. ACTIVITĂȚI DE RECRUTARE:

●In vederea transmiterii rapide a candidaturii dumneavoastră pentru unul dintre posturile disponibile in cadrul Noi. Noi se refera la acest site .

●Datele si documentele dumneavoastră le vom utiliza exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastră, respectiv pentru a identifica un post corespunzător disponibil în cadrul Noi. Noi se refera la acest site . Acestea sunt salvate în baza noastră de date, sunt protejate împotriva accesului neautorizat și prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

➢ TEMEI JURIDIC: consimțământul persoanei vizate.

1.3. ADMINISTRAREA AFACERII: POLITICA COOKIES

●Pentru a va îmbunătăți experiență de navigare online, folosim cookie-uri care facilitează utilizarea magazinului online Noi. Noi se refera la acest site de către vizitatori.

●In general, rolul cookie-urilor este de a asigura o interacțiune rapida și facila intre utilizatori și site-urile web. De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii sa-și poate relua cu ușurința activitățile la următoarele accesări ale unui site web, vizitat anterior. Practic, Cook-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afișate utilizatorului, fără ca acesta sa fie nevoit sa-și amintească paginile în care a navigat sau sa navigheze în întreg site-ul de la început.

➢ TEMEI JURIDIC: interesul legitim de a oferi in permanenta servicii îmbunătățite utilizatorilor site-ului nostru.

Nota: In situația în care vom intenționa sa prelucram datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cele menționate mai sus, va vom furniza, înainte de aceasta prelucrare ulterioara, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații relevante.

  1. DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANA VIZATA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:

2.1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE SI CUM POT FI EXERCITATE

Potrivit Regulamentului GDPR, in calitate de persoana vizata beneficiați de culmul de drepturi, respectiv:

a. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea ca în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.

c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și de a le transmite către un al operator.

f. Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează în mod similar într-o măsura semnificativa.

h. Dreptul sa va adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați ca datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

➢ Cum va puteți exercita aceste drepturi?

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, va rugam sa va adresați prin cerere scrisa, datata si semnata la adresa e-mail: office@Noi. Noi se refera la acest site in atenția responsabilului cu protecția datelor.

➢ In cat timp raspundem solicitarilor transmise de dumneavoastra?

In termen de cel mult o luna calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile intreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.

Nota: Va rugam sa aveți în vedere faptul ca pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.

De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult doua luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând sa va informam cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

  1. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene au obligația respectării acelorași prevederi legale, oferind același nivel de protecție ca și Operatorul.

Nota: In cazul destinatarilor cu activitate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Operatorul garantează ca aceștia sunt certificați “Privacy Shield” și sunt considerați de către Comisia Europeana ca furnizând un nivel adecvat de protecție. Lista companiilor care adera la “Privacy Shield” este disponibila pe acest site web :https://www.privacyshield.gov/welcome .

3.1. TRANSMITEREA DATELOR ÎN SCOPUL PROCESĂRII COMENZILOR

Datele cu caracter personal stocate de Noi. Noi se refera la acest site sunt transmise colaboratorilor noștri in scopul finalizării/livrării comenzilor. Spre exemplu, vor fi transmise datele dumneavoastră către firmele de curierat, în cazul în care optați pentru livrarea comenzii prin curier.

In cazul în care selectați opțiunea de a achita online cu plata cu un card bancar, este important sa știți ca aceasta operațiune se desfășoară într-un mod sigur pe site-ul pus la dispoziție de procesatorul de plați, iar Noi. Noi se refera la acest site transmite către procesatorul de plați doar date referitoare la comanda dumneavoastră (Noi. Noi se refera la acest site nu accesează și nu procesează nicio data personala referitoare la cardul bancar).

3.2. TRANSMITEREA DATELOR ÎN SCOPUL FUNCȚIONARII SERVICIUL NEWSLETTER

Pentru a fi siguri ca acest serviciu funcționează la parametrii doriți, folosim un terț specializat in domeniul livrării e-mailurilor, respectiv platforma mailchimp.com ce aparține The Rocket Science Group. Politica acestuia in domeniul protejării datelor se regăsește aici :https://mailchimp.com/legal/privacy/ .

Puteți oricând renunța la serviciul newsletter – fie din contul dumneavoastră – secțiunea „Abonari”, fie apăsând butonul „Unsubscribe” din e-mailul receptionat, fie prin transmiterea unui email la adresa office@Noi. Noi se refera la acest site prin care solicitați în mod expres dezabonarea.

3.3. TRANSMITERE CĂTRE INSTITUȚII PUBLICE, INSTANTE DE JUDECATA, PRECUM ȘI AUTORITĂȚI COMPETENTE SA CERCETEZE SĂVÂRȘIREA FAPTELOR PENALE

In cazuri speciale, atunci când se impune acest lucru prin lege, compania noastră poate sa ofere instituțiilor competente informații cu privire la date cu caracter personal.

3.4. TRANSMITERE CĂTRE ALTI TERȚI

Pentru a va oferi o experiență cât mai plăcută în mediul online, ne preocupam constant sa îmbunătățim/facem mentenanță programelor software utilizate. In acest sens, avem încheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate în domeniul programării și al mentenanței software.

3.5. PLUGIN-URI DE RETELE SOCIALE

Pagina noastră de internet utilizează „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar si distinct:

Facebook share -> Script de partajare a listei de produse pe Facebook.

Cu ajutorul acestui plugin, clienții care au cont creat pe site-ul nostru au posibilitatea sa-și distribuie lista de produse favorite pe paginile lor de Facebook. Nici acest plugin nu colectează date personale ale clienților. Procesul consta într-un transfer de date (poze, link-uri, text) intre site-ul nostru și platforma Facebook.

3.6. SERVICIUL DE ANALIZA WEB GOOGLE ADWORDS/ANALYTICS

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiza web „Google Adwords/Analytics“ al societății Google Inc., în scop statistic.

Aceasta pagina de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiza al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. („Google”), care la rândul sau, utilizează cookies. Informația generata de cookie despre modul dumneavoastră de utilizare al site-ului va fi transmis și stocat pe serverele Google din SUA.

In cazul în care anonimizarea adresei IP este activata, IP-ul dumneavoastră va fi scurtat în spațiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terți membrii ai Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP întreaga va fi transmisa către un server Google în SUA și scurtata acolo. Anonimizarea IP este activata pentru acest site. Google va folosi aceasta informație in numele operatorului acestui site pentru scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web și le va furniza și alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastră nu va fi asociata cu alte date deținute de către Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browserului dumneavoastră, însa în aceasta situație s-ar putea sa nu mai puteți utiliza toate funcționalitate site-ului. Puteți, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastră: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Nota: Informații suplimentare sunt disponibile pe paginile: Google Analytics terms of service si Google Analytics .

  1. BAZA LEGALA

Pentru și mai multe detalii puteți consulta baza legala:

●Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016 ).

● Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.